Brevduesport

Brevduesport er en spennende aktivitet som er populær flere steder i Europa, og dette er en konkurranseform som er virkelig spesiell.

I denne artikkelen skal du få en kort innføring i hva brevduesport handler om og hvordan denne aktiviteten foregår.

Brevduesport er en spesiell aktivitet som har en stor tilhengerskare over hele verden, og for eksempel er det over 90.000 oppdrettere av brevduer bare i Belgia – og duene som kommer derfra er ettertraktet blant brevdueentusiaster over hele verden.

Kappflyging foregår vet at et visst antall brevduer slippes løs fra et felles utgangspunkt, enten innenland eller utenland, og deretter skal duene fly raskest mulig hjem til sitt dueslag. Duen som er raskest gjennomsnittlig, og da regner man meter pr. minutt, utropes til vinner. Det er tre forskjellige konkurranseformer, og vi snakker da om kortdistandeflyging, mellomsdistanseflyging og langdistanseflyging. Avstandene man snakker om er alt fra 150 til 1100 kilometer i følge Wikipedia.

Mye av sporten omhandler fremavling av duer som er spesielt skikket til å fly de forskjellige distansene, og normalt forgår parringen i perioden november til mars. Her er det flere grunnstammer som er spesielt attraktive og de belgiske duene som meget populære og ettertraktet.

Når man trener brevduer så starter dette arbeidet når der er omlag 4 måneder gamle. En due som er utrent kan finne hjem til huset sitt (dueslaget) fra opp til 100 kilometer unna, men når treningen starter vil avstandene øke betraktelig. Når duen er tre år kan et godt trent eksemplar finne hjem fra over 1200 kilometer unna – og da flyver den i mellom 60 og 80 km/t.

Duene som deltar i slike konkurranser er som toppidrettsfolk å regne (blant duer), og de trenes opp til å flyve bestemte distanser. Kostholdet og vitaminer/mineraler er veldig viktig, og i tillegg jobbes det mentalt med duene slik at de skal yte best mulig. Dette gjøres på forskjellige måter, og noen kan holde hanner og hunner adskilte helt frem til konkurransedagen, før de får møtes. Dette skal stimulere hannens drift og lyst til å komme hjem til dueslaget. Andre velger å la hanner og hunner fly sammen hele åre, mens andre holder dem adskilt hele sesongen.